جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای  جلسه هم اندیشی بیمه ای – ششمین جلسه دوشنبه های بیمه ای به علت تقارن با شب های قدر و تعطیلات خرداد ماه در ماه خرداد با تاخیر برگزار می گردد. تاریخ دقیق...
جلسه فروش بیمه
آینده
299000
این یک رویداد چالشی در ماه است که در آن فروشنده بیمه برتر ماه انتخاب و معرفی می گردد و به ایشان تندیس فروشنده برتر وجایزه ای تعلق خواهد گرفت
بایگانی
دسته‌ها
جستجو رویداد
تبلیغات

جلسات هم اندیشی بیمه ای