چهارمین جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1398
جلسه چالشی فروش بیمه
جستجو رویداد:
رویدادهای آینده
شما می توانید رویدادهای آینده در این بخش را پیدا کنید.
نمایشگاه-کتاب-
نمایش دادن
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانسال 1398 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هرساله در  اردیبهشت در شهر بزرگ تهران برگزار می‌شود. یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در ایران برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است اولین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال...
دوشنبه های بیمه ای
آینده
25000
جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای  چهارمین جلسه دوشنبه های بیمه ای روز دوشنبه 1398/2/9  در تهران برگزار می گردد. جهت ثبت نام و حضور در جلسات می توانید در سایت ثبت نام کنید. آدرس محل برگزاری : تهران...
جلسه فروش بیمه
آینده
299000
این یک رویداد چالشی در ماه است که در آن فروشنده بیمه برتر ماه انتخاب و معرفی می گردد و به ایشان تندیس فروشنده برتر وجایزه ای تعلق خواهد گرفت
دوشنبه های بیمه ای
آینده
25000
جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای  چهارمین جلسه دوشنبه های بیمه ای روز دوشنبه 1398/2/9  در تهران برگزار می گردد. جهت ثبت نام و حضور در جلسات می توانید در سایت ثبت نام کنید. آدرس محل برگزاری : تهران...
جلسه فروش بیمه
آینده
299000
این یک رویداد چالشی در ماه است که در آن فروشنده بیمه برتر ماه انتخاب و معرفی می گردد و به ایشان تندیس فروشنده برتر وجایزه ای تعلق خواهد گرفت
نمایشگاه-کتاب-
نمایش دادن
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهرانسال 1398 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هرساله در  اردیبهشت در شهر بزرگ تهران برگزار می‌شود. یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی در ایران برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است اولین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال...
مطالب شرکت کنندگان
شما می توانید نظرات ،ایده هاو پیشنهادهای خود تان را برای ما ارسال کنید.
بایگانی
دسته‌ها
جستجو رویداد
تبلیغات

جلسات هم اندیشی بیمه ای