ششمین جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای
جلسه چالشی فروش بیمه
جستجو رویداد:
رویدادهای آینده
شما می توانید رویدادهای آینده در این بخش را پیدا کنید.
نمایش دادن
رایگان
جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای  ششمین جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای استثناً در روز سه شنبه مورخ 21 خرداد ماه  در  تهران سالن شورا  دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر با حضور سرکار خانم دکتر معصومه...
جلسه فروش بیمه
نمایش دادن
299000
این یک رویداد چالشی در ماه است که در آن فروشنده بیمه برتر ماه انتخاب و معرفی می گردد و به ایشان تندیس فروشنده برتر وجایزه ای تعلق خواهد گرفت
نمایش دادن
رایگان
جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای  ششمین جلسه هم اندیشی دوشنبه های بیمه ای استثناً در روز سه شنبه مورخ 21 خرداد ماه  در  تهران سالن شورا  دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر با حضور سرکار خانم دکتر معصومه...
جلسه فروش بیمه
نمایش دادن
299000
این یک رویداد چالشی در ماه است که در آن فروشنده بیمه برتر ماه انتخاب و معرفی می گردد و به ایشان تندیس فروشنده برتر وجایزه ای تعلق خواهد گرفت
مطالب شرکت کنندگان
شما می توانید نظرات ،ایده هاو پیشنهادهای خود تان را برای ما ارسال کنید.
جستجو رویداد
تبلیغات

جلسات هم اندیشی بیمه ای